Our Plants


  |   New Varieties for 2021
 
Thuja occidentalis 'Smargd'

Thuja occidentalis 'Smargd'

Emerald green arborvitae

Thuja x plicata 'Junior Giant'

Thuja x plicata 'Junior Giant'

Junior Giant Arborvitae

Thunbergia alata 'Lemon A-Peel'

Thunbergia alata 'Lemon A-Peel'

Black-eyed Susan Vine

Thunbergia alata 'Orange A-Peel'

Thunbergia alata 'Orange A-Peel'

Black-eyed Susan Vine

Thymus praecox 'Coccineus'

Thymus praecox 'Coccineus'

Thyme-Red Creeping

Thymus serpyllum 'Elfin'

Thymus serpyllum 'Elfin'

Thyme- Creeping

Thymus vulgaris 'Argentus'

Thymus vulgaris 'Argentus'

Thyme-Silver Edge

Tiarella wherryi

Tiarella wherryi

Foamflower

Tomato

Tomato

Tomato

Trifolium repens 'Lucky'

Trifolium repens 'Lucky'

Four Leaf Clover