Edibles

  |   New Varieties for 2023
 
Aloysia triphylla

Aloysia triphylla

Lemon Verbena

Beans

Beans

Beans

Beets

Beets

Beets

Broccoli

Broccoli

Broccoli

Brussel Sprouts

Brussel Sprouts

Brussel Sprouts

Cabbage

Cabbage

Cabbage

Cantaloupe

Cantaloupe

Cantaloupe

Castanea dentata

Castanea dentata

American Chestnut

Cauliflower

Cauliflower

Cauliflower

Celery

Celery

Celery

Corn

Corn

Corn

Cucumbers

Cucumbers

Cucumber

Eggplant

Eggplant

Eggplant

Juglan nigra

Juglan nigra

Black Walnut

Kale

Kale

Kale

Lavandula dentata

Lavandula dentata

French Lavender

Leeks

Leeks

Leeks

Lettuce

Lettuce

Lettuce

Malus domestica 'Braeburn'

Malus domestica 'Braeburn'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Cortland'

Malus domestica 'Cortland'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Freedom'

Malus domestica 'Freedom'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Liberty'

Malus domestica 'Liberty'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Macoun'

Malus domestica 'Macoun'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'McIntosh'

Malus domestica 'McIntosh'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Red Fuji'

Malus domestica 'Red Fuji'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Spartan'

Malus domestica 'Spartan'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Wealthy'

Malus domestica 'Wealthy'

Semi-Dwarf Apple

Malus domestica 'Winesap'

Malus domestica 'Winesap'

Semi-Dwarf Apple

Mentha piperita

Mentha piperita

Peppermint

Onions

Onions

Onions

Pepper-Hot

Pepper-Hot

Pepper-Hot

Pepper-Sweet

Pepper-Sweet

Pepper- Sweet

Prunus avium 'Blackgold'

Prunus avium 'Blackgold'

Semi-dwarf Sweet Cherry

Prunus avium 'Blackyork'

Prunus avium 'Blackyork'

Semi-dwarf Sweet Cherry

Prunus avium 'Sam'

Prunus avium 'Sam'

Semi-Dwarf Sweet Cherry

Prunus avium 'Stella'

Prunus avium 'Stella'

Semi-Dwarf Sweet Cherry

Prunus avium 'Whitegold'

Prunus avium 'Whitegold'

Semi-dwarf Sweet Cherry

Prunus cerasus 'Montmorency'

Prunus cerasus 'Montmorency'

Semi-dwarf Sour Cherry

Prunus hybrid 'Superior'

Prunus hybrid 'Superior'

Japanases/American Plum

Prunus hybrid 'Toka'

Prunus hybrid 'Toka'

Japanases/American Plum

Prunus maritima

Prunus maritima

Beach Plum

Pumpkin

Pumpkin

Pumpkin

Pyrus '4 in 1'

Pyrus '4 in 1'

Grafted Pear Tree

Pyrus communis 'Red Anjou'

Pyrus communis 'Red Anjou'

Red Anjou European Pear

Rubus 'Anne'

Rubus 'Anne'

Yellow Raspberry

Rubus 'Bristol'

Rubus 'Bristol'

Black Raspberry

Rubus 'Chester'

Rubus 'Chester'

Thornless Blackberry

Rubus 'Heritage'

Rubus 'Heritage'

Red Raspberry

Rubus 'Polana'

Rubus 'Polana'

Red Raspberry

Rubus 'Prelude'

Rubus 'Prelude'

Red Raspberry

Spinach

Spinach

Spinach

Squash-Summer

Squash-Summer

Squash-Summer

Squash-Winter

Squash-Winter

Squash-Winter

Swiss Chard

Swiss Chard

Swiss Chard

Thymus vulgaris 'Argentus'

Thymus vulgaris 'Argentus'

Thyme-Silver Edge

Tomato

Tomato

Tomato

Vaccinium corymbosum 'Duke'

Vaccinium corymbosum 'Duke'

Highbush Blueberry

Vaccinium corymbosum 'Jersey'

Vaccinium corymbosum 'Jersey'

Highbush Blueberry

Vaccinium corymbosum 'Reka'

Vaccinium corymbosum 'Reka'

Highbush Blueberry

Vitis labrusca 'Canadice'

Vitis labrusca 'Canadice'

Seedless Red Grape

Vitis labrusca 'Concord'

Vitis labrusca 'Concord'

Seedless Purple Grape

Vitis labrusca 'Reliance'

Vitis labrusca 'Reliance'

Seedless Red Grape

Vitis labrusca 'Vanessa'

Vitis labrusca 'Vanessa'

Seedless Red Grape

Vitis vinifera 'Lakemont'

Vitis vinifera 'Lakemont'

Seedless White Grape

Watermelon

Watermelon

Watermelon